e-mail: estadioderuina@gmail.com

niedziela, 2 lutego 2014

To jest odpowiedź na jedno z wielu pytań, na które my znamy odpowiedź.

Stan budowy - listopad 2013

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe stadionu.
4.1 Układ konstrukcyjny
Modernizowany stadion miejski w Tychach ma być w zamierzeniu obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych. Jego wymiary po obrysie zewnętrznym konstrukcji wynoszą 183,0 x 159,3 m. Ustrój nośny stanowią poprzeczne ramy Żelbetowe lokalizowane w rozstawie co 6,12 m. Słupy nośne tych ram posiadają wymiary 45x100cm. Ich rozstaw jest zmienny. Został on dopasowany do wymagań funkcjonalnych i architektonicznych. Rygle główne ram posiadają wymiary 45x80cm. 

Planuje się je wykonać w technologii elementu pół prefabrykowanego. 
Płyty stropowe zaprojektowano w postaci elementów Żelbetowych, monolitycznych grubości 24cm. Założono ich jednokierunkową pracę w celu zapewnienia możliwości zastosowania płyt typu „Filigran”. Układ konstrukcyjny stężony jest w kierunku poprzecznym układem belek Żelbetowych o wymiarach 45x75cm oraz ścianą Żelbetową przebiegającą wzdłuż osi D.

Posadowienie projektowanego obiektu zaplanowania wykonać w postaci rusztu ław fundamentowych. Posiadają one szerokość od 100 do 200cm oraz wysokość 60cm w części niepodpiwniczonej i 80 cm w części podpiwniczonej. Dokładana lokalizacja poszczególnych typów ław została przedstawiona na załączonych rysunkach.
Konstrukcja przekrycia zaprojektowana została w postaci kratownic stalowych. Pracują one jak elementy wspornikowe. Opierają się na konstrukcji ram Żelbetowych. Elementy pasów oraz krzyżulców przewidziano wykonać z profili zamkniętych okrągłych. Stężenia połaciowe oraz pionowe należy wykonać z prętów średnicy 16mm. Szczegółowy układ konstrukcji dachu został przedstawiony na załączonych rysunkach. Analiza dynamiczna konstrukcji dachu stadionu wykazała, iż nie jest on wrażliwy na oddziaływania dynamiczne porywów wiatru.

Masz jakieś pytania? Napisz je w komentarzach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz